3 dục vọng lớn nhất ở đời, chỉ ai may mắn và nhiều phúc mới vượt qua

0
4

Làm người mà sống quá ích kỷ chính là tự chặt đi đường lui của chính mình. Ích kỷ sẽ tách bạn ra khỏi xã hội. Khi mọi người thấy bạn chỉ sống cho chính mình thì chẳng có ai muốn gần bạn nữa.

Tham lam quá độ

Con người sống trên đời mà suốt ngày chỉ nghĩ xem mình sẽ được lợi ít hay nhiều. Chạy theo tiền bạc là bản chất của con người, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng nếu sống quá tham lam thì bạn đang tự trói buộc cuộc đời mình.

Con người ta càng có nhiều cái gì, sẽ càng sợ mất nó. Vì vậy chúng ta phải sống thật cẩn thận, điều chúng ta thường thấy là địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, lúc nào phải lo lắng. Sống ở đời, càng tham lam thì sẽ càng đánh mất chính mình.

Sống ở đời, càng tham lam thì sẽ càng đánh mất chính mình.

Sống quá ích kỷ

Làm người mà sống quá ích kỷ chính là tự chặt đi đường lui của chính mình. Ích kỷ sẽ tách bạn ra khỏi xã hội. Khi mọi người thấy bạn chỉ sống cho chính mình thì chẳng có ai muốn gần bạn nữa.

Quá đố kỵ

Đố kỵ là tâm lý cực kỳ đáng sợ. Người có lòng đố kỵ sẽ không thấy mọi người xung quanh mình tài giỏi như nào. Họ luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Vì đố kỵ mà nhiều người làm ra những chuyện trái với đạo đức. Con người một khi có tâm tật kỵ thì lúc nào cũng muốn giỏi hơn người khác, sợ người khác vượt qua mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here