Đức Phật chỉ ra 3 khổ nạn lớn nhất cuộc đời, người vượt qua...

Đời là bể khổ, cho nên ai cũng phải vượt qua những kiếp nạn đau khổ của cuộc đời là lẽ đương nhiên. Nhưng...

Đức Phật nói về 5 sai lầm phổ biến của người học Phật, còn...

Nhiều người mang tiếng là tu thân, đi theo con đường của Đức Phật nhưng lại mắc phải những sai lầm phổ biến của...

Đức Phật nói: Đem thứ này cho người khác, vận MAY sẽ theo bạn...

Đức Phật nói rằng muốn làm điều gì tốt thì trước tiên bạn phải là người tốt. Hãy xem Đức Phật nói gì về...

Đời này có 4 điều ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, cưỡng...

Dù có thần thông cứu khổ, cứu nạn chúng sinh nhưng có 4 điều Đức Phật không thể thay đổi được. Tất cả đều...

Đức Phật là ai ? Giáo pháp, tăng đoàn, quy y, ngũ giới trong...

Đức Phật hay Bậc Giác Ngộ nghĩa là người đã biết và tỉnh thức, là một danh xưng cao quý dành cho bậc hiền...

Bài Viết Mới

3 câu nói cửa miệng chứng tỏ là người “số khổ”

Một người thường xuyên nói ra những lời này là biểu hiện của người bi quan và sẽ khiến cuộc sống luôn vất vả,...