Đức Phật nói: Đem thứ này cho người khác, vận MAY sẽ theo bạn...

Đức Phật nói rằng muốn làm điều gì tốt thì trước tiên bạn phải là người tốt. Hãy xem Đức Phật nói gì về...

Đời này có 4 điều ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, cưỡng...

Dù có thần thông cứu khổ, cứu nạn chúng sinh nhưng có 4 điều Đức Phật không thể thay đổi được. Tất cả đều...

Đức Phật là ai ? Giáo pháp, tăng đoàn, quy y, ngũ giới trong...

Đức Phật hay Bậc Giác Ngộ nghĩa là người đã biết và tỉnh thức, là một danh xưng cao quý dành cho bậc hiền...

Bài Viết Mới

Phật dạy: 4 điều cực HẠI cho vận mệnh của mình,...

Đức Phật dạy rằng nếu một người thường xuyên làm 4 việc này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mình khiến họ phải...