Đời này có 4 điều ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, cưỡng...

Dù có thần thông cứu khổ, cứu nạn chúng sinh nhưng có 4 điều Đức Phật không thể thay đổi được. Tất cả đều...

Đức Phật khuyên bạn đừng làm 3 việc này, cực kỳ vô ích lại...

Những điều sau đây có thể nói là những điều vô ích nhất trên đời, tốt nhất bạn không nên tái phạm nếu không...

Phật dạy: 4 điều cực HẠI cho vận mệnh của mình, đừng tái phạm...

Đức Phật dạy rằng nếu một người thường xuyên làm 4 việc này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mình khiến họ phải...

Bài Viết Mới

Các món ăn đặc trưng trong mâm cúng ngày Giỗ Tổ...

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn, được tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch hàng năm. Năm nay ngày giỗ Tổ vào...