Đức Phật nói: Đem thứ này cho người khác, vận MAY sẽ theo bạn...

Đức Phật nói rằng muốn làm điều gì tốt thì trước tiên bạn phải là người tốt. Hãy xem Đức Phật nói gì về...

Đời này có 4 điều ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, cưỡng...

Dù có thần thông cứu khổ, cứu nạn chúng sinh nhưng có 4 điều Đức Phật không thể thay đổi được. Tất cả đều...

Đức Phật là ai ? Giáo pháp, tăng đoàn, quy y, ngũ giới trong...

Đức Phật hay Bậc Giác Ngộ nghĩa là người đã biết và tỉnh thức, là một danh xưng cao quý dành cho bậc hiền...

Bài Viết Mới

Các món ăn đặc trưng trong mâm cúng ngày Giỗ Tổ...

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn, được tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch hàng năm. Năm nay ngày giỗ Tổ vào...