Phật Thích Ca có phải là Phật A Di Đà không?

0
6

Nhiều người thường nhầm tưởng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà đều là một vị Phật, nhưng thực chất đây là 2 vị Phật hoàn toàn khác nhau.

Trong đạo Phật, mọi người nghe nhắc đến Phật Thích Ca với câu thường niệm “A Di Đà Phật”. Điều này khiến không ít người nhầm tưởng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là tên của cùng một vị Phật.

Phật Thích Ca là ai?

Trước khi thành đạo, Phật Thích Ca được biết đến là thái tử Siddhartha của hoàng tộc Gautama (Cồ Đàm) tại tiểu quốc Shakya (Thích Ca). Ngài từng sống ở thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công nguyên.

Theo kinh sách, để tìm con đường thoát khổ cho loài người, thái tử Siddhartha đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, vợ đẹp và đứa con trai vừa ra đời để sống đời tu hành. Sau 6 năm, ngài giác ngộ, tìm ra nguyên nhân khiến chúng sinh luôn trầm luân trong đau khổ và cách để diệt khổ gọi là Trung đạo – con đường từ bỏ lối sống xa hoa nhưng không ép xác khổ hạnh như cách các nhà tu hành Ấn Độ thời ấy tôn vinh. Từ đó về sau, ngài được gọi là Đức Phật – Đấng Giác ngộ.

Phật Thích Ca

Phật A Di Đà là ai?

Trong Tam thế Phật, Đức A Di Đà là đại biểu cho các vị Phật quá khứ, là giáo chủ của thế giới cực lạc Tây phương. Ngài xuất hiện trước đức Thích Ca rất lâu, theo Phật giáo Đại thừa. 

Phật A Di Đà

Theo kinh Đại A Di Đà, thời rất xa xưa, quốc vương Kiều Thi Ca sau khi nghe một vị Phật thuyết pháp đã từ bỏ ngôi báu để đi tu, lấy hiệu là Pháp Tạng. Ngài phát ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh nếu chưa hoàn thành thì sẽ không thành Phật, trong đó có lời đại nguyện sẽ tịnh hoá một thế giới và biến nó thành vương quốc thanh tịnh, đẹp đẽ nhất để hóa độ chúng sinh đến vãng sinh ở đó. 

Sau đó, ngài hoàn thành lời đại nguyện và thành Phật A Di Đà. Thế giới tịnh hóa của ngài thường được phật tử gọi là chốn Tây phương cực lạc.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here