5 việc làm tích âm đức có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời

0
19

Người xưa cho rằng đức là ngọn nguồn của mọi phúc báo, nhưng tích đức như nào thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những việc làm tích âm đức có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mà ai cũng nên nhớ để thực hiện.

Âm đức là gì?

Từ nhỏ chúng ta vẫn thường được dạy rằng “Phải tích âm đức, không cho mình thì cũng cho con cháu”. Vậy tích âm đức là gì?

Hành thiện đều là tích đức, trong đó hành thiện mà được người biết đến gọi là “dương thiện”. Ngược lại, hành thiện mà người khác không biết đến gọi là “âm đức”. Như vậy, hiểu một cách đơn giản, làm những việc thiện mà chỉ bản thân biết gọi là tích âm đức.

Những việc làm tích âm đức có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời

Năng kết thiện duyên

“Duyên” là quan hệ giữa người với người. Thiện duyên là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này lợi cho mình mà cũng có ích cho cả người.

Dù thích hay không, chúng sanh trên đời đều cần phải kết thiện duyên, tránh xa ác duyên, đây cũng là một trong những cách tích phúc báo tốt nhất.

Phật giáo cho rằng, thiện duyên giống như một chuyến đò ngang của sinh mệnh, chỉ có những người năng kết thiện duyên thì mới có thể ngồi trên chuyến đò hướng đến tương lai tốt đẹp đó. 

Năng kết thiện duyên

Tin vào nhân quả

Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác nhưng vẫn không thể tách rời khỏi chân lý của luật nhân – quả.

Một người tạo nghiệp là “nhân”, chịu báo ứng chính là “quả”. Khi chịu báo ứng, người đó lại tiếp tục tạo nghiệp, vĩnh viễn luân chuyển trong luân hồi.

Phật dạy rằng: Chúng ta đều phải tu thiện tích đức, cố gắng kiểm soát bản thân để không tạo ác niệm, càng không nên làm việc tổn thương người khác, không vi phạm luân thường đạo lý. Nếu như tạo ác quả, báo ứng không thể tránh khỏi, kéo dài từ đời này qua đời khác.

Hiếu kính cha mẹ

Làm việc thiện tích đức trước hết phải biết hiếu kính với cha mẹ. Cha mẹ được coi là phúc điền lớn nhất thế gian. Hiếu kính với cha mẹ không chỉ là bổn phận của người làm con mà còn là cách tích lũy phước lành cho chính mình. 

Phật có dạy: Nếu có thể hiếu kính với cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, phúc đức là vô tận. 

Hiếu thuận cha mẹ là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm được việc làm tích âm đức này sẽ đạt được 4 loại phúc báo: Là người đường hoàng, sung túc giàu có, tam an vô bệnh và trường thọ an khang.

Năng bố thí

Phật dạy rằng: bạn bố thí cái gì thì sẽ nhận lại thứ đó. Bố thí cũng giống như gieo trồng hạt giống, bố thí càng nhiều thì thu hoạch sẽ càng bội thu.

Bố thí ở đây không chỉ là hành động quyên tặng, dâng cúng cho các thầy sư trong chùa, mà bao gồm rất nhiều phương diện. 

Bố thí tài thì nhận về phúc báo, bố thí pháp thì được trí tuệ. Tu nhân tích đức, năng làm việc thiện, trời không phụ lòng.

Năng bố thí

Tu thân dưỡng tính

Phật giáo có ngũ giới (5 điều ngăn cấm) bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức vô cùng hiệu quả.

Phật đặt ra năm giới, vì Ngài mong muốn cho những Phật tử tại gia có được quả báo tốt đẹp. 

Không sát sinh nhận phúc báo trường thọ; không trộm cắp được phúc báo đại phú đại quý; không tà dâm để được bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người; không nói dối sẽ nhận lại sự tôn kính của mọi người; không uống rượu để giữ được sự minh mẫn và thông tuệ.

Thế nên tu ngũ thiện (5 điều thiện) thì mới có thể nhận được phúc báo, trường thọ, an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here