Phật dạy: 5 trường hợp được đầu thai làm người

0
105

Đầu thai chuyển kiếp vốn không theo ý muốn của chủ quan mà dựa cả vào quy luật nhân quả của từng người.

Trong sinh mệnh mỗi người, kiếp này có phúc thì chắc chắn sẽ được đầu thai làm người nhưng kiếp sau thì chưa chắc đã được. Tất cả đều phụ thuộc vào nhân quả của kiếp này và cả kiếp trước.

Phật chỉ ra rằng người bình thường sau khi mất sẽ có 49 ngày trung thân âm, tự do phiêu bạt. Đa số người tu theo đạo Phật đều mong được về Niết bàn, còn người đại thiện lương muốn tới thiên giới. Đầu thai chuyển kiếp vốn không theo ý muốn của chủ quan mà dựa cả vào quy luật nhân quả của từng người.

Phật dạy: 5 trường hợp được đầu thai làm người

Dưới đây là 5 trường hợp được chuyển kiếp làm người:

  1. Kiếp trước làm người sống lương thiện, có thái độ đúng đắn nên kiếp này sẽ được đầu thai làm người. Kiếp trước có tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ quay lại nhân gian để đòi nợ, trả nợ và báo ân.
  2. Từ thiên giới còn vương vấn nhân gian thì đầu thai làm người. Cuộc sống ở thiên giới hưởng thụ phúc báo đã đến thời điểm chấm dứt nên tái hồi ở nhân gian làm việc thiện tích đức. Phần lớn những người này thiện lương thanh khiết, phẩm chất tốt, cha mẹ tốt.
  3. Linh hồn ở địa phủ âm u chịu khổ báo, nhân duyên thành thục, thì một lần nữa được đầu thai làm người. Phần lớn loại người này sẽ đầu thai trong gia đình nghèo khổ hoặc thân thể bệnh tật, tứ chi không trọn vẹn, tuổi thọ ngắn, cả đời vận mệnh kém.
  4. Từ A tu la giới quay lại làm người. Phần lớn người này hiếu chiến, nóng nảy, thích sử dụng chân tay để tranh đoạt. Tái sinh vào nhân gian làm nhiều chuyện đại nghịch vô đạo, báng bổ thần Phật, nhất định chịu họa tử hình, bị các đệ tử Phật thừa nguyện tới thu thập, hóa độ.
  5. Vì thừa nguyện nên đến nhân gian làm người. Ví dụ như những người tới để hóa độ chúng sinh, mở mang giáo lý, như phật Di Lặc là một trường hợp như thế.

Vì vậy, có một điều chúng ta cần nhớ là không phải ai mất đi cũng sẽ được đầu thai làm người. Nếu muốn kiếp sau vẫn được làm người thì đời này phải tu Phật, sống đời lương thiện, không tranh giành, không phỉ báng và nên xem nhẹ chuyện danh lợi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here