Trang chủ Tags Phật

Tag: Phật

3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, luôn phù hộ chở che

Đức Phật dạy rằng, trên đời có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, may mắn hơn người nhờ có sự che chở độ trì của Bồ Tát. Hy vọng bạn là một trong số những người như vậy. Người tin nhân quả Phật...

Bài Viết Mới

3 câu nói cửa miệng chứng tỏ là người “số khổ”

Một người thường xuyên nói ra những lời này là biểu hiện của người bi quan và sẽ khiến cuộc sống luôn vất vả,...