3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, luôn phù hộ chở che

0
98

Đức Phật dạy rằng, trên đời có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, may mắn hơn người nhờ có sự che chở độ trì của Bồ Tát. Hy vọng bạn là một trong số những người như vậy.

Người tin nhân quả

Phật Bồ Tát luôn đối xử công bằng với tất cả chúng sinh. Ngài không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lạy Ngài, đồng thời Bồ Tát cũng không trừng phạt ai vì họ không bái Phật.

Trên thực tế, đạo Phật rất chú trọng đến luật nhân quả, con người gieo “nhân” nào thì gặt “quả” nấy. Người tin Phật thì phải tin luật nhân quả, người tin vào nhân quả là một trong 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, vì chính nhân quả mà bản thân đã gieo trồng mới thực sự là điều phù hộ cho chúng ta chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào.  

Những người thường gieo nhân tốt thì gặt quả tốt mà không cầu Phật, trái lại người thường gieo nhân xấu dù có quỳ bái lạy Phật cả đời cũng không hái được quả tốt.

Người tin nhân quả

Người hiếu thảo với cha mẹ

Kiểu người được Bồ Tát yêu quý và chở che thứ hai đó là những người có lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Đạo Phật dạy về đạo Hiếu, chư Phật Bồ Tát đều là những người con có hiếu với cha mẹ, đề cao tấm lòng hiếu thảo, răn dạy tất cả Phật tử phải làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Thế nên muốn được Phật Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải làm một người con hiếu thảo với cha mẹ.

Người hiếu thuận cha mẹ sẽ cảm được chư Phật Bồ tát, các Ngài sẽ phù hộ độ trì, che chở cứu giúp người ấy.

Người thọ giới và bố thí

​​Những người tu đạo, biết thọ giới và bố thí cúng dường cũng là một trong 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất.  

Đó là những người hiểu và làm theo lời Phật dạy hướng thiện, người có thể bỏ nhân ác, người thích bố thí thì đương nhiên có thể gặt hái được quả tốt.

Người thọ giới và bố thí

Khi nói đến thọ Giới, ta thường hay nghĩ là không được làm điều này, không được làm điều kia, phải giữ các điều cấm giới rất khó giữ mà phạm vào là được coi như có tội, chúng ta cảm thấy Giới như một sự ràng buộc khó chịu, một gánh nặng phải đeo mang.  

Thế nhưng Phật chế lập ra Giới vốn không phải để giới hạn bất cứ vấn đề nào cả. 

Thọ Giới không có nghĩa là ép bản thân vào một kỷ luật sắt thép nào đó rồi cứ tiếp tục lòng vòng trong các cõi luân hồi, mà thọ Giới nghĩa là thâu nhận lấy một bản thể thanh tịnh giải thoát vào tâm mình để ra sức trì giữ và phát triển cho bản thể ấy trở thành quả giải thoát viên mãn khỏi luân hồi. 

Bố thí hiểu đơn giản là sự mở lòng ra đối với thế giới chung quanh. Đó là sự hiểu biết cảm thương những hoàn cảnh không may của người khác để rộng lòng giúp đỡ. 

Người vừa thọ giới vừa biết bố thí, thực hiện theo đúng lời dạy của chư Phật Bồ Tát sẽ đến gần hơn với Đức Phật và được các Ngài chở che gia phúc.

Chỉ cần bạn tin vào nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, không làm điều ác, tích đức hành thiện, bạn là người được chư Phật Bồ tát chở che, gặp nhiều may mắn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here