Chép kinh Địa Tạng đúng cách để được nhiều lợi ích

0
13

Ngày nay có rất nhiều người muốn chép kinh Địa Tạng vì cho rằng việc làm này giúp cuộc sống tốt đẹp: phụ nữ có thai chép kinh sẽ tốt cho con cái, chép kinh lưu trữ trong nhà sẽ tốt cho gia chủ,…Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của việc chép kinh, hay làm thế nào để chép kinh để mang lại lợi ích cho mình và mọi người…

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đúng về việc chép kinh và cách sao chép Kinh Địa Tạng hiệu quả và đúng cách nhất.

Hiểu đúng về việc chép kinh Địa Tạng

Kinh Phật là những lời dạy vô cùng quý giá của Đức Phật. Ngài thuyết pháp (sau này biên soạn thành kinh Phật) cho chúng ta nghe, hiểu và thực hành để được lợi ích, mà lợi ích cuối cùng của họ là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Lợi ích thấp hơn là ít khổ đau, được tái sinh vào các cõi lành: cõi người, cõi trời, an lạc hơn và không bị đọa lạc.

Do đó, việc lưu truyền kinh Phật là trách nhiệm của người đệ tử Phật. Nếu ai chia sẻ kinh Phật cho càng nhiều người biết thì sẽ có công đức vô cùng lớn.

Thời xưa, việc in ấn rất khó khăn nên muốn chuyển tải thì phải tự chép kinh

Ngày xưa, vì việc in ấn rất khó khăn nên muốn truyền lại phải tự mình viết. Vì vậy, trong Kinh Vu Lan có dạy: “Một vì mẹ cha nên chép kinh này, kính biếu đó đây cho nhiều người tụng”. Công đức chính yếu nằm ở chỗ “kính biếu kinh khắp đó đây cho nhiều người tụng”.

Việc chép kinh với mục đích truyền bá Phật Pháp là điều tốt và cũng tạo ra công đức. Nhưng phải đúng ý nghĩa là để lan tỏa Phật Pháp chứ không phải cất vào kho hay chôn xuống đất. Cũng giống như khi chúng ta thỉnh kinh điển về đặt lên bàn thờ thì chẳng có ích lợi gì.

Trong 49 năm, Đức Phật thuyết pháp với mục đích giúp mọi người hiểu được lời dạy của Ngài và thực hành để chấm dứt đau khổ, đạt được giải thoát. Nhưng nếu hôm nay chúng ta chép kinh mà không hiểu kinh; còn phạm tội, phạm giới, không hiểu giới luật của Phật thì chúng ta vẫn làm điều xấu và vẫn bị quả báo.

Ví như có kẻ ăn trộm chép Kinh Địa Tạng nhưng vẫn tiếp tục trộm cắp; họ không hiểu Phật là ai, dạy những gì,… Như vậy, họ vẫn phải chịu quả báo, pháp luật xử lý họ như thường.

Cách chép kinh Địa Tạng thế nào?

Nếu chúng ta chép kinh với tâm thành kính, tư duy để hiểu ý nghĩa kinh thì sẽ sinh ra công đức. Xưa các vị Sư, các vị Thiền Tổ cũng lấy máu để chép kinh. Đây là những người có tâm xả mạng hy vì Phật Pháp, rất đáng quý!

Tuy nhiên, như lời Đức Phật đã dạy, ý nghĩa đúng đắn nhất của việc chép kinh là “chép” vào lòng người chứ không chỉ chép vào quyển kinh, giấy kinh. Chúng ta chép vào lòng người và dùng nó để tu tập biến mình thành một “quyển kinh sống”.

Vào thời Đức Phật, các vị Thánh đệ tử Phật đều “chép” kinh vào lòng, thực hành lời Phật dạy để giúp mình và mọi người trở thành một “quyển kinh sống”. “Quyển kinh” này có thể nói, chia sẻ, giúp mọi người hiểu và thực hành được Pháp của Phật.

Vì vậy, chúng ta phải học cách hiểu kinh Phật, không chỉ sao chép; vì trên thực tế công đức tạo ra không nhiều. Chúng ta mất nhiều công sức mà không mang lại lợi ích cho ai.

Chép kinh với mục đích để lan tỏa Phật Pháp.

Ngoài ra nếu muốn chép kinh Địa Tạng chúng ta có thể chép theo 2 cách sau:

  1. Chúng ta phải đảm bảo đã đọc và nghe ý nghĩa của kinh; Chúng ta chép lại để trong quá trình chép sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của kinh.
  2. Chúng ta đã đọc và nghe ý nghĩa của kinh, đã thực hành và thấy được kết quả lợi ích. Vì thế, chúng ta chép lại để tặng cho người khác tụng đọc và thực hành.

Chép kinh Địa Tạng sai có sao không?

Khi chúng ta chép kinh, có thể bị loằng ngoằng, viết sai khiến nhiều người không hiểu,… Những điều này có thể rất nguy hiểm vì dẫn đến hiểu sai ý nghĩa của kinh.

Chép kinh Địa Tạng sai có sao không?

Hy vọng qua bài viết này, quý Phật tử sẽ biết cách chép Kinh Địa Tạng đúng cách để lan tỏa Phật pháp, giúp mọi người thực hành lời Phật dạy đạt được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here