Lời Phật dạy: Tu đủ lục độ để sống cả đời an lạc, hưởng mọi phúc báo

0
9

Chư Phật Bồ tát cứu độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, thoát khỏi vô minh, tìm được hạnh phúc. Lục độ là 6 lời Phật dạy nhằm để tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự tu sửa bản thân và giúp đỡ những người xung quanh.

Bố thí

Đứng đầu trong tu lục độ là độ bố thí, người học Phật phải hiểu được bố thí. Việc bố thí này không để cho mình mà để cho người, bố thí từ tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần hóa duyên, không cần khuyến giáo, thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. 

Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, vì tham nên mới giữ, nếu mở lòng, không còn tham lam luyến tiếc khi cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. 

Bố thí cho người khác mang lại phước lành cho chính chúng ta. Đó là nhân quả đến một cách tự nhiên, không gượng ép, chúng ta làm vì muốn, thấy cần thiết chứ không mong nhận lại. Nếu bị ép buộc bố thí thì đó là việc tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ, là việc làm tổn hại đến phúc đức.

Đứng đầu trong tu lục độ là độ bố thí, người học Phật phải hiểu được bố thí.

Trì giới

Trì giới tức tuân thủ quy củ, không làm điều ác, tích cực hành thiện. Điều này cũng tương tự như bố thí, bố thí là cố gắng hết sức để giúp đỡ người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn, bởi nếu sau khi bố thí mà lại phóng hỏa giết người thì bố thí vô dụng. 

Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật, trong gia đình không nên cãi vã với người thân; ngoài xã hội phải tuân theo nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. 

Nhẫn nhịn

Nóng giận là nguồn cơn của sân hận, độ thứ 3 theo triết lý Phật giáo đó là nhẫn nhịn có thể hóa giải. Học một điều có thể sinh trăm phúc, nghênh vạn lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn, việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới gọi là tu. Hãy học Phật Di Lặc, miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có, đó là cảnh giới cao nhất của nhẫn.

Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là lúc nào miệng cũng cười, nhưng bên trong thì giả dối, bụng đầy oán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác, đó không phải nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào đều chân tâm, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy mới là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. 

Tinh tiến

Con người sống trên đời này sợ lười biếng, vì lười sinh tính ỷ lại vô năng, vô minh. Người tu theo đạo Phật phải có tinh thần tinh tấn, đọc kinh, niệm Phật, lễ bái Phật hàng ngày thôi chưa đủ, trong lòng luôn phải có sự tiến lên, không lười biếng, không thụ động, không lừa dối chính mình.

Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật, đó mới là tinh tiến. Miệng niệm Phật, tay dâng hương nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến, chỉ là giả tạo. Mỗi ngày phải học hỏi thêm điều mới, hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua và ngày mai sẽ tu tập thêm được nhiều hơn hôm nay. 

Thiền định

Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng của thiền, bởi tinh thần tán loạn, nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để phát sinh sinh trí tuệ. Có trí thì không làm những chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp, có trí thì xóa bỏ vô minh, loại trừ tham lam sân hận. 

Trí tuệ

Muốn có trí tuệ phải được Bát Nhã, Bát Nhã chính là trí tuệ. Vì sao có kẻ phạm tội? Bởi kẻ đó quá ngu si nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường, để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng, tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật Pháp nhiệm màu.

Tu Lục độ là 6 phương tiện giúp con người thoát khỏi vô minh, đến thế giới Phật pháp nhiệm màu, xa lìa khổ đau tầm thường và hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài nhưng có ý nghĩa to lớn, mong mọi người có thể hiểu và sửa đổi chính mình.

Nguồn: Lịch Ngày Tốt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here