Trang chủ Tags Cúng dường

Tag: cúng dường

10 lợi ích của người hay bố thí gạo cho chúng sinh

Dưới đây là mười lợi ích lớn mà người thường bố thí gạo cho chúng sinh. Hãy cố gắng tu tập, mở tấm lòng mình ra và giúp đỡ chúng sinh. Bố thí gạo cho chúng sinh có phước báu rất lớn nhưng không nhiều...

Vì sao Phật tử nên cúng dường Tam Bảo?

Là một người Phật tử, hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam Bảo để nhắc nhở bản thân về việc quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một cách tích lũy công đức rất thù thắng. Vì sao nên cúng dường Tam Bảo...

Bài Viết Mới

Con số may mắn hôm nay 21/4/2024 theo tuổi của bạn:...

Con số may mắn hôm nay 21/4/2024 theo tuổi của bạn là số nào, đâu là con số may mắn theo 12 con giáp...