5 nghiệp lành Phật dạy con người để có phước đức bền lâu

0
6

Khi hiểu được những điều này, ai cũng có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy 5 nghiệp lành mang lại phước đức bền lâu.

Thân vĩnh viễn từ bỏ việc giết hại các loài hữu tình

Phật dạy tất cả các loài hữu tình trên mặt đất, dưới biển, ao hồ, sông rạch đều có sự sống, có tâm tính, đều biết đau đớn.

Khi chúng ta trả hết ác nghiệp thì chúng ta có thể sẽ trở lại làm thân người. Thế nhưng nếu không tạo phước lành, cứ tà kiến, ngu si… thì chắc chắn khó tránh khỏi khổ báo và vòng quay nhân quả.

Nếu vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại, người Phật tử chắc chắn sẽ phát triển được lòng từ bi và những tâm trạng thái ác độc, hung dữ.

Thân vĩnh viễn từ bỏ việc giết hại các loài hữu tình.

Thân vĩnh viễn từ bỏ trộm cắp 

Của cải, tài sản, phương tiện, nhu cầu sống của mọi người trên thế giới. Một phần phước báu tạo trữ từ nhiều kiếp trước nên họ có được. Còn đa phần thì lao lực, đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm nên.

Nếu khởi tâm trộm cắp thì chính là có ý nghĩ bất chính, do lòng tham dẫn dắt. Nếu không biết tự chủ thì lòng tham kia sẽ che mờ mắt, bịt mắt lương tri dẫn đến con đường lao tù.

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói dối

Mọi người trên thế giới ưa ăn ngay nói thật. Lời nói chân thật thể hiện đức hạnh và nội tâm, mang lại sự tin tưởng.

Những kẻ có nói không, không nói có, hay bóp méo sự thật thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau. Làm người phải biết từ bỏ việc nói dối để trở nên cao thượng.

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói vu oan

Nói dối đã độc hại nhưng vu khống còn độc hại hơn. Lời nói dối ban đầu có thể là do tham, sân, si. Nhưng ở mức độ vu oan thì sự tàn ác đã mạnh hơn nhiều

Làm người, chúng ta phải biết giữ nghiệp lành, không nói dối, phải biết vĩnh viễn từ bỏ sự vu oan, vu cáo.

Thân vĩnh viễn từ bỏ việc giết hại các loài hữu tình

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói thô lỗ, cộc cằn

Lời cộc cặn, thô lỗ, chửi rủa người khác chẳng hay ho gì, mà còn mang đến những nguy hại. Những lời nói như vậy có thể làm tổn thương người khác, dẫn đến việc sứt đầu mẻ trán mà thôi. Là một người có học thức thì nhất định phải tránh xa kiểu ăn nói như vậy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here