Nhân quả báo ứng: Con cái đến với cha mẹ là bởi 4 nghiệp duyên

0
20

Giáo lý tâm linh của Phật giáo dạy rằng con người gặp nhau là do nhân duyên từ kiếp trước. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ cũng không ngoại lệ. Thông thường, con cái đến với cha mẹ ở đời này là nhờ 4 nghiệp duyên.

Nhân quả báo ứng

Trong giáo lý nhà Phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi, số kiếp là để chỉ các mối nhân duyên từ kiếp trước.  

Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ ở đời này được tạo thành bởi 4 loại nghiệp duyên: một là đến báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ và bốn là đến đòi nợ. Ơn oán nghiệp lực mạnh hay yếu phụ thuộc vào cả việc làm tốt và xấu của cha mẹ ở đời trước và đời này.

Vì vậy, đừng bao giờ hỏi tại sao cha mẹ hiền lành lại sinh ra những đứa con nghịch ngợm, phá phách; Cha mẹ giàu có sinh ra con cái phá gia chi tử…tất cả là do nhân quả báo ứng. Nếu kiếp trước bạn giàu có nhờ làm việc bất chính thì kiếp này tiền của ắt lụn bại, của thiên trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó để trả nghiệp cho cha mẹ mà thôi. 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, trong thuận có nghịch, chuyển đổi luân hồi. Dù thế nào cũng có ít nhiều cái nghịch lòng xảy ra khi nhìn thấy cái không vừa ý. Chỉ là thiếu duyên thì ẩn, có đủ duyên thì hiện ra. Mọi việc đều có nhân duyên, được tạo nên bởi nghiệp lực thiện ác bản thân của mỗi người.

Nhân quả báo ứng: Con cái đến với cha mẹ là bởi 4 nghiệp duyên

Bốn loại nghiệp duyên đưa con cái đến với cha mẹ

Báo ân – Loại nghiệp duyên thứ nhất  

Kiếp trước, cha mẹ có ân với con, kiếp này con đầu thai để trả ơn cho cha mẹ. Ân càng lớn, con cái ở với cha mẹ càng lâu, trả hết ân, con sẽ ra đi.

Báo oán – Loại nghiệp duyên thứ hai 

Kiếp trước, cha mẹ có kết hận với người nào đó nên kiếp này họ đầu thai vào làm con của cha mẹ để báo oán. Do vậy mới có trường hợp, con cái ngỗ ngược, phá gia chi tử. Đừng vội trách con, hãy trách kiếp trước cha mẹ đã từng nợ chúng.

Đòi nợ – Loại nghiệp duyên thứ ba

 Kiếp trước, cha mẹ thiếu nợ họ, kiếp này họ đến làm con để đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi hai, ba năm, con cái bèn chết. Nếu thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi lớn khôn lại chết mất. Nợ đã đòi xong, con cái sẽ ra đi. 

Trả nợ – Loại nghiệp duyên thứ tư  

Kiếp trước, họ nợ cha mẹ, kiếp này họ đầu thai làm con để trả nợ. Con sẽ nỗ lực làm ăn để nuôi nấng cho cha mẹ, bao giờ hết nợ, con sẽ dứt áo ra đi. Vậy nên, đừng vội trách con đối đãi nhiều hay ít, bởi lẽ còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ mức nào.

Lời Phật dạy giúp ta thức tỉnh kiếp người, dù kiếp trước cha mẹ tạo nghiệp duyên thế nào, thì đời này cha mẹ hãy là tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức, tu nhân tích đức, như vậy mới sớm trả hết 4 nghiệp duyên này. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here