Cách lạy Phật đúng mang lại lợi ích cho người Phật tử

0
7

Đức Phật là bậc tối thượng, cao quý nhất trên cõi trời và con người. Việc lễ Phật, lạy Phật đúng cách sẽ mang lại công đức và phước lành vô lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lạy Phật đúng cách để mang lại lợi ích cho bản thân. 

Dưới đây là 8 bước lạy Phật đúng cách để mang lại lợi ích cho người thực hành.

Cách lễ Phật đúng chỉ với 8 bước

Đầu tiên, bước chân ra một chút sao cho khoảng cách giữa hai chân hơi rộng. Hai tay chắp trước ngực, các ngón tay khép vào nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau, đặt ngay giữa ngực. Lưng ở tư thế thẳng đứng.

Bước 1: Đưa hai tay từ ngực lên trước mặt, đặt hơi chéo. Đầu ngón tay chạm vào giữa hai lông mày trên trán. Đầu hơi cúi xuống.

Bước 2: Đưa 2 tay xuống giữa ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, hoặc nhìn lên tượng Phật, hình Phật, mắt nhìn theo. Trở lại tư thế như điểm xuất phát đầu tiên.

Bước 3: Khuỵu đầu gối xuống nhẹ nhàng. Khi khuỵu chân xuống, hai đầu gối chạm vào nhau và quỳ thẳng. Hai tay vẫn chắp trước ngực. Mặt nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn lên hình Phật, tượng Phật, mắt dõi theo.

Bước 4: Duỗi thẳng hai chân ra sau, đẩy người về phía sau, quỳ ngồi xuống sao cho mông chạm vào hai gót chân. Giữ thẳng lưng.

Bước 5: Từ từ cúi người xuống, trán chạm đất. Đồng thời, hai tay tách ra và hạ xuống đất, lòng bàn tay úp sấp, chạm đất, khuỷu tay cũng chạm đất, hai tay đặt sát đầu. Mông giữ nguyên tư thế chạm gót chân, không chổng lên cao.

Bước 6: Từ từ nâng người lên, quỳ ngồi như bước 3, lưng thẳng. Hướng mặt về phía trước, hai tay buông thẳng.

Bước 7: Đẩy người về phía sau, đồng thời, hai bàn chân co lại và nâng đầu gối lên sao cho mông chạm vào hai gót chân. Hai tay vẫn duỗi thẳng, dọc theo cơ thể. Người ở tư thế cân bằng, mắt hướng về tượng Phật.

Bước 8: Từ từ đứng dậy, hai bàn tay chắp vào nhau, đặt giữa ngực. Hai gót chân chạm đất, trở về vị trí ban đầu. Mắt nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn lên hình Phật, tượng Phật.

Cách lễ Phật đúng chỉ với 8 bước

Ý nghĩa của việc lễ Phật 

Cách lạy Phật đúng gọi là “ngũ thể đầu địa” hay năm vóc sát đất, nghĩa là năm phần trên cơ thể tiếp xúc với mặt đất gồm: trán, hai tay, hai đầu gối.

Lễ hay lạy Phật thể hiện sự quy kính của mình đối với đối tượng mà mình lễ, lạy. “Quy” là hướng về, “kính” là sự tôn kính, hạ mình thấp xuống và tôn người kia lên cao. Khi lễ ai thì chúng ta chắp tay lại hướng về phía người đó. Vì vậy, khi chúng ta lễ Phật đúng 8 bước là chúng ta đang hướng tâm mình về Phật, hạ thấp mình để tôn kính Phật.

Lễ Phật đúng cách với tâm thành kính dâng lên Đức Phật sẽ mang lại cho bạn phúc báu rất lớn, bởi khi mình hạ thấp người lễ Phật, cung kính sát đất, kính lễ một đấng tôn quý thì công đức và phúc báu của bạn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Đây cũng là cách để cả thân và tâm tôn kính lễ Phật.

Ý nghĩa của việc lễ Phật 

Công đức lễ Phật

Việc lễ Phật đúng Pháp với tâm thành kính, hoan hỷ sẽ tạo ra rất nhiều công đức và phúc lành. Trong Kinh, Đức Phật dạy: Người nào chăm chỉ lễ Phật sẽ nhận được 5 công đức phúc báu sau:

 • Thứ nhất, được thân tướng cao lớn;
 • Thứ hai, được sinh vào nơi cao quý, không sinh vào giai cấp, giai tầng hạ tiện, thấp kém;
 • Thứ ba, được mọi người kính trọng;
 • Thứ tư, trí tuệ tăng trưởng;
 • Thứ năm, được những địa vị cao quý.

Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật cũng dạy về 10 công đức của người lễ Phật ở chùa tháp như sau:

 • Một là có được sắc đẹp giọng nói hay; 
 • Hai là có nói ra điều gì được nhiều người tin theo;
 • Ba là không sợ sệt ở giữa đại chúng; 
 • Bốn là được Trời, người yêu quý giúp đỡ; 
 • Năm là có đầy đủ uy thế; 
 • Sáu là chúng sinh có uy thế đều đến nương tựa; 
 • Bảy là được gần gũi chư Phật, Bồ-tát; 
 • Tám là có đầy đủ phước báo lớn; 
 • Chín là mạng chung sinh lên cõi Trời; 
 • Mười là mau chóng chứng Niết-bàn.

Lễ, lạy Phật đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích và phúc báu cho người thực hành. Hy vọng qua bài viết này quý Phật tử sẽ tích lũy được nhiều phước lành từ việc thực hành đúng Pháp và thành tâm kínhPhật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here