Điều kiện để có được thân người ở kiếp sau

0
14

Đại sư Ấn Quang dạy: “Cầu vãng sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người”. Tại sao vậy?

Điều kiện để có được thân người ở kiếp sau

Bởi vì muốn được làm người ở kiếp sau thì phải dựa vào sức lực của chính mình, muốn vãng sanh về Tây Phương thì dựa vào sức nguyện lực của Phật A Di Đà.

Điều kiện để có được thân người ở đời sau là phải giữ ngũ giới và ngũ thường.

Ngũ giới là: Không sát sanh, không tà dâm, không trộm cướp, không vọng ngữ, không uống rượu.

Ngũ thường là: Nhân, Lễ, Nghĩa, Tín, Trí.

Nếu ngũ giới, ngũ giới không làm tốt thì đời sau sẽ không có cơ hội được thân người.

Đức Phật cũng đã khẳng định: “được thân người ít như chút đất trên móng tay, mất thân người nhiều như đất trên đại địa”.

Chúng ta hãy tự xem xét lại bản thân mình đã thực hiện tốt năm giới và ngũ thường hay chưa? Nếu không làm tốt chắc chắn chúng ta sẽ đọa vào ba đường ác.

Về việc vãng sanh Tây Phương thì rất dễ dàng vì quý vị hoàn toàn nương tựa vào sức nguyện lực của Phật A Di Đà. Dù nghiệp chướng của chúng ta có sâu đến đâu, chỉ cần chúng ta thật sự tin vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu vãng sanh thì đã thuận theo bản nguyện nhất định vãng sanh, lúc lâm chung chính Đức Phật A Di Đà sẽ cầm đài sen đến tiếp dẫn chúng ta.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here